به باشگاه مشتریان logoبپیوندید:

تعویض فرش کهنه با نو

طرح تعویض فرش کهنه با نو طرح تعویض فرش کهنه با نو

مراحل تعویض فرش کهنه با فرش نو

اگر تمایل به استفاده از (طرح تعویض فرش کهنه با نو) در سرای ایرانی را دارید باید مراحل زیر را طی کنید:

  • ابتدا از رخ، گوشه، پشت و شناسنامه‌ی فرش عکس و فیلم‌ تهیه کنید.
  • با شماره 0253102 تماس بگیرید تا امورمشتریان، کارشناس خرید فرش را به شما معرفی کنند.
  • کارشناسان ما بر اساس عکس‌های ارسالی شما، بالاترین قیمت را اعلام خواهند کرد. در صورت موافقت شما، به همان میزان قیمت اعلام شده، بن خرید فرش از سرای ایرانی به شما داده می‌شود و میتوانید فرش مد نظر خودتان را با هر شرایط و از هر شعبه‌ای که خواستید تهیه کنید.
  • همکاران ما، فرش های کهنه شما را به صورت رایگان درب منزلتان تحویل می‌گیرند.
تعویض فرش کهنه با نو
به باشگاه مشتریان logoبپیوندید:

مراحل تعویض فرش کهنه با فرش نو

اگر تمایل به استفاده از (طرح تعویض فرش کهنه با نو) در سرای ایرانی را دارید باید مراحل زیر را طی کنید:

  • ابتدا از رخ، گوشه، پشت و شناسنامه‌ی فرش عکس و فیلم‌ تهیه کنید.
  • با شماره 0253102 تماس بگیرید تا امورمشتریان، کارشناس خرید فرش را به شما معرفی کنند.
  • کارشناسان ما بر اساس عکس‌های ارسالی شما، بالاترین قیمت را اعلام خواهند کرد. در صورت موافقت شما، به همان میزان قیمت اعلام شده، بن خرید فرش از سرای ایرانی به شما داده می‌شود و میتوانید فرش مد نظر خودتان را با هر شرایط و از هر شعبه‌ای که خواستید تهیه کنید.
  • همکاران ما، فرش های کهنه شما را به صورت رایگان درب منزلتان تحویل می‌گیرند.