انوشیروانی

حضور آقای انوشیروانی ریاست فدراسیون وزنه‌برداری کشور در سرای ایرانی

بازدید سجاد انوشیروانی ریاست محترم فدراسیون وزنه‌برداری کشور از سرای ایرانیِ شعبه‌ی قم به گزارش روابط عمومی سرای ایر انی، جناب سجاد انوشیروانی ریاست محترم فدراسیون وزنه بزداری و هیئت همراهروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه از  مجموعه بزرگ سرای ایرانی بازدید کردند.جناب انوشیروانی ضمن بازدید از  بخش های مختلف مجموعه…