مدارک تکمیلی بخش اطلاعات درب ورودی

نکته مهم: فرمت آپلود مدارک jpg ، png ، pdf با حداکثر حجم 10 مگابایت (برای هر تصویر) می باشد.

مهم: پر کردن همه فیلد های ستاره دار اجباری ست

بارگذاری مدارک
آپلود سند منزل شخصی (پدری):
مجموعه سرای ایرانی ضمن تشکر از وقتی که جهت پر کردن فرم بالا گذاشتید برای شما آرزوی موفقیت و تندرستی می کند.

واحد سرمایه های انسانی