نمونه کار ها

استودیو آرت بورد

شرح پروژه او همچنان به دلیل افزایش قیمت بنزین از آمریکایی ها انتقاد می کند، و حزب خود را به ارائه پیشنهادی برای تعلیق موقت مالیات گاز فدرال برای کمک به کاهش درد مالی ناشی از افزایش قیمت ها در پمپ، سوق داد. سایر هزینه ها از جمله قبض انرژی…

بایگانی‌ها