استودیو آرت بورد

شرح پروژه

او همچنان به دلیل افزایش قیمت بنزین از آمریکایی ها انتقاد می کند، و حزب خود را به ارائه پیشنهادی برای تعلیق موقت مالیات گاز فدرال برای کمک به کاهش درد مالی ناشی از افزایش قیمت ها در پمپ، سوق داد. سایر هزینه ها از جمله قبض انرژی نیز بر آمریکایی ها تأثیر می گذارد.

اخبار به کاخ سفید رسید تا ببیند چه عواملی در کاهش میانگین آرای بایدن نقش داشته است، اما پاسخ فوری دریافت نکرد. حتی یک دقیقه هم پیشنهاد دموکرات ها را باور نکنید.

شرکت راب
سئو، دیجیتال مارکتینگ
23 نوامبر 2022